YILDIRIM BEYKOZ KUNDURA TURİZM İNŞAAT VE YATIRIM A.Ş.

AÇIK RIZA METNİ


Yıldırım Beykoz Kundura Turizm İnşaat ve Yatırım A.Ş. tarafından, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında kampanya, tanıtım, reklam, etkinlik, kutlama/tebrik, anket ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını duyurmaya yönelik olarak ve her türlü pazarlama faaliyetleri hakkında tarafıma SMS veya e-posta marifeti ile ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul ediyorum.

Bu kapsamda; isim ve e-posta adresi verilerimin Yıldırım Beykoz Kundura Turizm İnşaat ve Yatırım A.Ş. tarafından pazarlama amacıyla işlenmesini, yalnızca bu amaçla sınırlı olmak ve Yıldırım Beykoz Kundura Turizm İnşaat ve Yatırım A.Ş. adına pazarlama faaliyeti yürütmek üzere yurt içinde ve yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmasına ve amacı süresince muhafaza edilmesine açık rızam vardır.