1. TARAFLAR

SATICI

Adı – Soyadı :

Adresi :

Telefon :

Faks :

E-posta :

MERSİS no. :

ALICI (TÜKETİCİ)

Adı – Soyadı :

Adresi :

Telefon :

E-posta :

SATIN ALINAN ÜRÜN:

Sipariş No :

Alınan Ürün Adı :

Alınan Ürün Kodu :

Ürün Bedeli :

Toplam Satış Bedeli:

Ödeme Şekli :

Fatura Edilecek Kişi:

Fatura Adresi :

Vergi Dairesi :

Vergi No. :

Fatura Tarihi :

Sözleşme Tarihi :

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu Sözleşme, 07.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. ve 84. maddeleri uyarınca hazırlanmış olan 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 27.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

2.2. İşbu Sözleşmenin tarafları olan Satıcı ve Alıcı, işbu Sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

2.3. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (“Sözleşme”) konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait kundurama.beykozkundura.com alan adlı internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) elektronik ortamda kiralama fiyatı belirtilen filmlerin, etkinlik performans kayıtlarının ve söyleşilerin satışı ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. GENEL HÜKÜMLER

3.1. İşbu Sözleşme’nin tarafları Alıcı ve Satıcı olup Sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesiyle ilgili tüm yükümlülük ve sorumluluklar Taraflara aittir. İşbu Sözleşme Alıcı tarafından elektronik olarak onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

3.2. Alıcı, İnternet Sitesi’nde satışı gerçekleştirilen üründen satın alabilmek için talep edilen bilgileri girmek zorundadır. Alıcı’nın ürünü satın alma işlemini gerçekleştirerek Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları, Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni ve gerekli diğer belgeleri okuduğunu, anladığını ve hükümlerini onayladığını kabul ve beyan etmiş kabul edilir.

3.3. Kiralanan ürünlerinin kontrol ve muhafaza yükümlüğü Alıcı’ya aittir.

4. CAYMA HAKKI

4.1. Satın alınan ve/veya kiralanan ürünlerin kesin ve bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin konusu, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin bir etkinlik satışı olduğundan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi (g) bendi uyarınca Alıcı’nın cayma hakkı söz konusu değildir. Başka bir deyişle, Alıcı’nın İnternet Sitesi’nden satın aldığı ürünlerin Alıcı tarafından iptal edilmesi ve/veya iadesi mümkün değildir.

5. FİYATA İLİŞKİN HÜKÜMLER

5.1. Alıcı tarafından İnternet Sitesi üzerinden satın alınan ürün ücreti İnternet Sitesi’nde ve Alıcıya gönderilen fatura içeriğinde belirtilmektedir. Aksi İnternet Sitesi’nin ilgili kısımlarında ayrıca belirtilmedikçe fiyatlara KDV dahil değildir.

6. MÜCBİR HALLER

6.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Bu taktirde Taraflar, Sözleşme’den doğan yükümlülüklerini yerine getirememelerinden dolayı sorumlu tutulamaz.

7. YETKİLİ MAHKEME

7.1. İşbu Sözleşme Alıcı’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır; bu kapsamda, işbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşme yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince elektronik belge hükmündedir.

7.2. Alıcı’nın her türlü şikâyet ve itirazına ilişkin başvurularında ve işbu Sözleşme ile ilgili çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Beykoz Mahkemeleri ve İcra daireleri ve Beykoz Tüketici Hakem Heyetleri yetkili olup her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanacaktır.