1. TARAFLAR

SATICI

Adı – Soyadı :

Adresi :

Telefon :

Faks :

E-posta :

ALICI (TÜKETİCİ)

Adı – Soyadı :

Adresi :

Telefon :

E-posta :

SATIN ALINAN ÜRÜN

Ürünün Adı :

Adedi :

Birim Satış Bedeli (KDV Dahil) :

Teslimat Adresi :

Teslim Edilecek Kişi :

Fatura Adresi :

Toplam Sipariş Tutarı (KDV Dahil) : ____ TL

Ödeme Şekli : Kredi kartı

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. İşbu Sözleşme, 07.11.2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 48. ve 84. maddeleri uyarınca hazırlanmış olan 27.11.2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 27.02.2015 tarihinde yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak düzenlenmiştir.

2.2. İşbu Sözleşmenin tarafları olan Satıcı ve Alıcı, işbu Sözleşmeyle birlikte Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.

2.3. İşbu Sözleşme’nin konusu, Alıcı’nın Satıcı’ya ait kundurama.beykozkundura.com alan adlı internet sitesinden elektronik ortamda kiralama fiyatı belirtilen filmlerin, dizilerin, etkinlik performans kayıtlarının ve söyleşilerin satışı ile ilgili olarak Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

2.4. İşbu Ön Bilgilendirme Formu, Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

3. GEÇERLİLİK VE SÜRESİ

3.1. İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak Alıcı’ya sunulan tüm bilgiler ve vaatler Alıcı tarafından satın alınan ürünlerin teslimine kadar geçerli olup bu hizmetten sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

3.2. İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra mesafeli satış sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

4. CAYMA HAKKI

4.1. Satın alınan ve/veya kiralanan ürünlerin kesin ve bu kapsamda, işbu Sözleşme’nin konusu, belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin bir etkinlik satışı olduğundan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi (g) bendi uyarınca Alıcı’nın cayma hakkı söz konusu değildir. Başka bir deyişle, Alıcı’nın İnternet Sitesi’nden satın aldığı ürünlerin Alıcı tarafından iptal edilmesi ve/veya iadesi mümkün değildir.

5. YETKİLİ MAHKEME

5.1. İşbu Sözleşme Alıcı’nın ödeme yapmasından önce Taraflar arasında elektronik ortamda düzenlenmiş ve onaylanmıştır; bu kapsamda, işbu Sözleşme Taraflar arasında yazılı sözleşme yerine geçer ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince elektronik belge hükmündedir.

5.2. Alıcı’nın her türlü şikâyet ve itirazına ilişkin başvurularında ve işbu Sözleşme ile ilgili çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda Beykoz Mahkemeleri ve İcra daireleri ve Beykoz Tüketici Hakem Heyetleri yetkili olup her türlü ihtilafın çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Hukuku uygulanacaktır.